Zapraszamy!


Imponujący design i dwupoziomowa przestrzeń. Zobacz, jak to, co dotychczas pozostawało w sferze marzeń, stało się rzeczywistością.

Najnowocześniejszy salon


Audi w regionie


Imponująca architektura, innowacyjne rozwiązania i wyszkolona przez Audi AG kadra zapewnią Tobie najwyższy komfort i jakość obsługi.

Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. | ul. Połczyńska 118a | 01-304 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego | KRS: 0000108213 | NIP: 646-10-02-655 | REGON: 272249958 | Kapitał zakładowy: 8 837 200 PLN